محل تلاقی دو آب در گنج یابی

ساخت وبلاگ
چکیده : یکی از جاهایکه در آثار شناسی می تواند جای دفینه باشد محل تلاقی با رودخانه یا آبراه یک دره با رودخا... با عنوان : محل تلاقی دو آب در گنج یابی بخوانید :

یکی از جاهایکه در آثار شناسی می تواند جای دفینه باشد محل تلاقی با رودخانه یا آبراه یک دره با رودخانه بزرگتر یا محل تلاقی دو رودخانه بزرگ به هم می باشد که معمولا به دو آب مشهوره .در این مواقع باید به یک نکته مهم توجه کرد و آن نکته اینه که در اگر یک آبراه و یا چشمه به یک رودخانه می رسد هدف در آن مثلث یا دلتای ایجاد شده قرار دارد و باید سنگی یا تلی باشد که به عنوان نشانه کار باشد ولی اگر دو رودخانه بزرگ به هم می رسند هدف صرفا در آن دلتا نیست باید و اطراف این دلتا نیز باید مد نظر قرار گرفت.

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 12 مهر 1396 ساعت: 5:54