نشانه لاکپشت در دفینه یابی و گنج یابی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

می تواند تراشیدگی و یا برجسته باشد، ولی شکل و حالتی که لاک پشت دارد خیلی مهم میباشد. اگر نقش حیوانات استفاده شده باشد، ویژگیهای مربوط به حیوان مهم می باشد، و رمزگشایی با توجه به خصوصیات آنها انجام می شود. لاک پشت به ما مکان و جهتی که دفینه در آنجا می باشد را نشان میدهد. علامتهای روی لاک پشت و اطراف آن، و جهت خود لاک پشت و پاهایش باید به دقت بررسی شوند. نقش و نگاری که در پایین به آنها اشاره خواهد شد از یکدیگر متفاوت بوده و هر کدام معنای متفاوتی می دهد. دفینه میتواند زیر سنگی صافی در اطراف نشانه هم باشد.

http://www.axgig.com/images/29322411205059043578.jpgسرش اندازه گیری شود ، در جهت سر کاوش کنید

http://www.axgig.com/images/04696302864195153873.jpgنباید جای دیگری جستجو شود ، دفینه همین جاست

http://www.axgig.com/images/97774694919507909238.jpgدم اندازه گیری شود ، جهت دمش را کاوش کنید

http://www.axgig.com/images/61878518624044976294.jpgپوسته را شمارش کرده و سمت بالا را کاوش کنید

http://www.axgig.com/images/14741108485788906892.jpgپایی که رو به جلو است اندازه گیری شده و باید جهت همان پا را کاوش کنید

http://www.axgig.com/images/83483753194909963927.jpgلاک پشتی که سرش بریده شده ، دفینه اش پشت یک مانعی قرار دارد. اگر جلوی نشانه دیوار باشد آنرا تخریب کنید و اگر شیب یا مانعی باشد پشت آن را نگاه کنید

http://www.axgig.com/images/66524859888822372302.jpgدفینه در داخل خود لاک پشت مخفی شده است

1- لاک پشت یک عنصری دینی شده و نماد بی نهایت می باشد. هر جا که نشانی از لاک پشت باشد، مطمئنا یک تونل، دهلیز، و یا یک غار طولانی وجود دارد.
2- اگر لاک پشت خیلی بزرگ باشد، دفینه اش زیر آن می باشد ، نوع قبر پشته ایی از سنگ است

3- اگر سرش زیر پوششش باشد، باید با یک جسم محکم شکسته شود. از درونش احتمالا سه جسم به شکل تخم مرغ بیرون خواهد امد، اجسام ارزشمندی می باشند.
4- در جهت رفت و یا آمدن لاک پشت باید دنبال چشمه یا منبع آب بود، و اگر در مقابل این منبع آب سنگ برش داده شده صافی باشد زیر آن باید کاوش شود.
5- لاک پشت به دو نوع تقسیم میشوند، لاک پشت آبی ، لاک پشت خشکی، لاک پشت آبی دم دارد، صد متری آن کاوش شود، چاهی خواهد بود.
6- لاک پشت خشکی : دم ندارد، حداکثر در 9 متری آن قبر و یا قبر اتاقی وجود دارد، اگر برجستگی باشد از یونانیان بر جای مانده است.


لاک پشت نماد چیست؟ نشانه لاک پشت نشانی حساس به محیط اطراف می باشد و تابع آن می باشد، از زمانهای گذشته تا امروز، در بین اقوام مختلف استفاده شده و روی پوست آن نقش های مختلف کشیده شده و این به خاطر تمثیل آینده بوده، و مخصوصا لاک پشت هایی که با علامت صلیب می باشند نشان مزار می باشند. از گذشته تا به امروز، هر حیوانی در هر تمدنی معنا و ارزش خاصی دارد و مهارت در این است که این معنا را درک کنیم. اگر از این جهت نگاه کنیم، لاک پشت در فرهنگ ما (ایران) چه چیزهایی را معنا می دهد؟
لاک پشت بیشتر پیروزی عزم را معنی میدهد. در این صورت، دفینه ممکن است در عمق زیادی بوده و محاسبات سختی داشته که هوش انسان را به چالش می کشاند ولی نشانه تثبیت کردن نقطه را هم داده است. لاک پشت حیوانی است که خانه اش را در پشتش حمل می کند. موجودی است که به هیچکس محتاج نبوده و زیر مال دنیا نیز له نشده است، به همین دلیل، زیر سنگ ایستاده ای که فکرش را هم نمی کنید، یا زیر تخته سنگی که نمای ساده ای داشته اما به خوبی پرورش یافته، و یا دفینه اش در داخل سنگی مخفی می تواند باشد.
لاک پشت نماد خرد می باشد. عمری طولانی و تجربه زیادی دارد. انسانهایی که می توانند زندگی را مثل یک کتاب بخوانند، اگر از زندگی شان نیز درس گرفته باشند، خردمند می شوند.لاک پشت نیز به دلیل عمر طولانی اش از طرف انسانها، به عنوان نماد خرد مورد قبول واقع شده است. به این دلیل، همانطور که در بالا نیز اشاره کردم، اشخاص با تجربه می توانند به دفینه برسند. در مکانهایی که آب، سنگ و خاک در یک جا باشند، باید دنبال درپوش بود. می توند در پوش را مستقیم نشان دهد و یا با نشانه کمکی و دوم هدف را نشان می دهد ، مثلا نشانه دوم می تواند مار باشد. لاک پشت در عین حال نماد صداقت می باشد. رومی ها با استفاده از شکل لاک پشت، به مخاطبانشان نشان می دادند که بر سوگندشان صادق خواهند ماند، و این را با شکل صلیب روی روکش تایید کرده اند

نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:08

فهرست وبلاگ